COVID-19: Maak een afspraak voor een videoconferentie consultatie

De advocatenkantoren APM LAW & VDE LEGAL hebben hun activiteiten samengevoegd te 1060 Brussel, Toison d’Or laan, 77.

De nieuwe firma heeft: 

  • 37 advocaten op 7 locaties in Brussel, Antwerpen, Charleroi, Luik, Verviers, Eupen en Parijs
  • 5 talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels en Spaans

Het advocatenkantoor APM LAW & VDE LEGAL stelt zich tot doel zijn cliënten (KMO’s, grote ondernemingen, multinationals, administraties, openbare entiteiten en particulieren) een hoogstaande juridische dienstverlening en oplossingen aan te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften en specifieke kenmerken op het vlak van adviesverlening en geschillenbeslechting.

De nadruk op teamwerk zorgt ook voor een multidisciplinaire aanpak van de gevallen.

Om zijn cliënten zo goed mogelijk tevreden te stellen, heeft APM LAW & VDE LEGAL zich drie richtlijnen opgelegd: 

  • Specialisatie, waardoor wij een dienstverlening kunnen bieden die zowel gespecialiseerd als breed is
  • Transparantie, dankzij de rechtstreekse toegang tot een privégedeelte op onze website: FOLLAW
  • Voorspelbaarheid van onze vergoedingen

Les cabinets d’avocats APM LAW VDE LEGAL ont fusionnés leurs activités a 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d’Or, 77.

Le nouveau cabinet compte : 

  • 37 Avocats sur 7 sites a Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège, Verviers, Eupen et Paris
  • 5 langues en Français, Néerlandais, Allemand, Anglais et Espagnol

Le cabinet d’avocats APM LAW VDE LEGAL a l’ambition d’offrir à ses clients PME, grandes entreprises, multinationales, administrations, entités publiques et particuliers, un service juridique de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs spécificités en matière de conseil et de contentieux.

L’accent, mis sur le travail en équipe, assure également une approche pluridisciplinaire des dossiers.

Pour satisfaire au mieux ses clients, le cabinet APM LAW VDE LEGAL s’est fixé trois lignes directrices : 

  • La spécialisation, qui permet d’offrir un service à la fois pointu et large
  • La transparence, grâce à un accès direct à un espace privé sur notre site : FOLLAW
  • La prévisibilité de nos honoraires

Onze Expertisegebieden

Beheer van de persoon en de goederen

Burgerlijke en commerciële huurovereenkomsten

Commerciële contacten en distributie

Administratief recht

Bouwrecht, stedenbouw en milieu

Verzekeringsrecht en aansprakelijkheid

Eigendomsrecht

Recht van ondernemingen in moeilijkheden

Wet nieuwe technologieën

Vennootschapsrecht

Arbeidsrecht

Familie- en personenrecht

Fiscaal recht

Strafrecht

Overheidsopdrachten

Civiele, familiale en commerciële bemiddeling

Droit du sport

Alternatieve geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling

Internationaal

VDE LEGAL is lid van de volgende internationale netwerken van advocaten:

The International Lawyers Network (ILN) is een vereniging van 91 hoogwaardige, full-service advocatenkantoren met 5.000 advocaten wereldwijd. De ILN biedt de cliënten van haar leden gemakkelijk toegang tot de juridische diensten van advocaten in 67 landen op alle vijf continenten.

CONSULEGIS is een internationale vereniging van onafhankelijke advocatenkantoren, bedrijfsjuristen en professionele juridische adviseurs. De vereniging is actief in 45 landen en 150 steden op alle 5 continenten.

AEA is een internationaal netwerk van advocatenkantoren in alle landen van de wereld. Het is een vereniging die de 193 landen omvat die deel uitmaken van de Verenigde Naties, plus Taiwan, Kosovo en Palestina. In een steeds meer geglobaliseerde wereld is het doel van de vereniging de cliënten een dienstverlening op internationale schaal aan te bieden.

Het Kantoor

bruSSEL

pARIJS

EUPEN

Verviers

Luik

Charleroi

antwerpen

VIELSALM

Les cabinets d’avocats APM Law & VDE Legal ont fusionné leurs activités.

Le cabinet d’avocats APM LAW & VDE LEGAL a l’ambition d’offrir à ses clients PME, grandes entreprises, multinationales, administrations, entités publiques et particuliers, un service juridique de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs spécificités en matière de conseil et de contentieux.

Pour satisfaire au mieux ses clients, le cabinet APM LAW & VDE LEGAL s’est fixé trois lignes directrices :

La spécialisation, qui permet d’offrir un service à la fois pointu et large
La transparence, grâce à un accès direct à un espace privé sur notre site : FOLLAW
La prévisibilité de nos honoraires

Le cabinet d’avocats APM LAW & VDE LEGAL a l’ambition d’offrir à ses clients PME, grandes entreprises, multinationales, administrations, entités publiques et particuliers, un service juridique de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs spécificités en matière de conseil et de contentieux.

Pour satisfaire au mieux ses clients, le cabinet APM LAW & VDE LEGAL s’est fixé trois lignes directrices :

La spécialisation, qui permet d’offrir un service à la fois pointu et large
La transparence, grâce à un accès direct à un espace privé sur notre site : FOLLAW
La prévisibilité de nos honoraires

Antwerpen / Bruxelles / Charleroi / Eupen / Liège / Luxembourg (Arlon, Marche, Bastogne-Houffalize) / Mons / Verviers / Paris

Antwerpen

Bruxelles

Charleroi

Eupen

Liège

Luxembourg
– Arlon
– Marches
– Bastogne
-Houfalize

Mons

Verviers

Paris

This site is registered on wpml.org as a development site.