Administratief recht

Ons kantoor is actief in het administratief recht, dat het optreden van de uitvoerende en gedecentraliseerde overheden regelt. De wet van de staat die handelt en de wet omzet in concrete verwezenlijkingen, die tot op de bodem gaat, is de wet van de openbare diensten.

Onze advocaten zijn er om uw administratieve geschillen te beslechten, wij streven ernaar geschillen met de administratie te voorkomen en op te lossen.

Wij verlenen bijstand aan federale, gewest- of gemeenschapsadministraties, alsook aan lokale of supra-lokale overheden (gemeenten, provincies en intercommunales).

Wij beschikken over een ruime deskundigheid op deze verschillende gebieden:

  • ambtenarenrecht ;
  • algemeen bestuursrecht en algemeen publiekrecht;
  • verwerking van persoonsgegevens;
  • onteigeningswet;
  • publiek recht van de economie, …