Alternatieve geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling

Arbitrage is een methode van particuliere en gerechtelijke beslechting van geschillen en conflicten, overeengekomen door de partijen. Wanneer verschillende partijen een conflict hebben, kunnen zij ervoor kiezen hun moeilijkheden op te lossen door een of meer juridisch of technisch gekwalificeerde deskundigen als scheidsrechter(s) aan te wijzen, in plaats van naar de overheidsrechter te stappen. Zij verlenen hun dezelfde bevoegdheden als een openbare rechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Arbitrage stelt particulieren en ondernemingen in staat geschillen binnen hun relaties snel en doeltreffend op te lossen. Zij onttrekken de beslechting van hun geschillen aan de traditionele rechters en leggen hun geschillen voor aan scheidsrechters die de geschillen beter beheersen dan de rechterlijke magistraten, hetzij door het op te nemen in hun contractuele betrekkingen, hetzij door de arbitrage te aanvaarden op het moment van het ontstaan van het geschil. In tegenstelling tot de procedures die bij gewone rechtbanken en hoven worden toegepast, is arbitrage niet openbaar. De debatten en besluiten vinden achter gesloten deuren plaats. Dit heeft het voordeel dat de arbiters vaak een vollediger, praktischer en realistischer beeld van het geschil in kwestie krijgen. De partijen bepalen gezamenlijk het tijdstip, de plaats en de taal van de procedure. Partijen beslechten hun geschillen snel en vermijden langdurige procedures door gebruik te maken van arbitrage. De Arbitragekamers bestaan uit één arbiter (deskundige of advocaat) en één arbiter, één juridisch medewerker of drie arbiters (die technisch deskundige of advocaat zijn).

Gebieden van arbitrage

Verkoop van vennootschappen
Verkoop
Vruchtgebruik
Blote eigendom
Donatie
Certificering van aandelen

Betrekkingen tussen aandeelhouders
Aandeelhoudersovereenkomsten
Conflicten
Vennootschap naar gewoon recht
Intern bedrijf
Commercieel bedrijf

Herstructurering van de onderneming
Fusie (nationaal of transnationaal)
Splitsing
Liquidatie
Continuïteit van het bedrijf

Algemeen handelsrecht
Distributie (franchise, agentschap, concessie)
Contractenrecht
Verkoop en aankoop
Mededingingsrecht
Fusie of overeenkomst

Stichting

Estate planning

Maatschappelijk middenveld
Investeringen en rijkdom

Vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemend of niet

Professionele ondernemingen
(komt nog)

Aansprakelijkheid van bedrijfsfunctionarissen
(komt nog)

Sportrecht
Overdracht
Investeren
Commerciële betrekkingen

Les cabinets d’avocats APM Law & VDE Legal ont fusionné leurs activités.

Le cabinet d’avocats APM LAW & VDE LEGAL a l’ambition d’offrir à ses clients PME, grandes entreprises, multinationales, administrations, entités publiques et particuliers, un service juridique de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs spécificités en matière de conseil et de contentieux.

Pour satisfaire au mieux ses clients, le cabinet APM LAW & VDE LEGAL s’est fixé trois lignes directrices :

La spécialisation, qui permet d’offrir un service à la fois pointu et large
La transparence, grâce à un accès direct à un espace privé sur notre site : FOLLAW
La prévisibilité de nos honoraires

Le cabinet d’avocats APM LAW & VDE LEGAL a l’ambition d’offrir à ses clients PME, grandes entreprises, multinationales, administrations, entités publiques et particuliers, un service juridique de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs spécificités en matière de conseil et de contentieux.

Pour satisfaire au mieux ses clients, le cabinet APM LAW & VDE LEGAL s’est fixé trois lignes directrices :

La spécialisation, qui permet d’offrir un service à la fois pointu et large
La transparence, grâce à un accès direct à un espace privé sur notre site : FOLLAW
La prévisibilité de nos honoraires

Antwerpen / Bruxelles / Charleroi / Eupen / Liège / Luxembourg (Arlon, Marche, Bastogne-Houffalize) / Mons / Verviers / Paris

Antwerpen

Bruxelles

Charleroi

Eupen

Liège

Luxembourg
– Arlon
– Marches
– Bastogne
-Houfalize

Mons

Verviers

Paris

This site is registered on wpml.org as a development site.