Previous
Next

Vennootschapsrecht

Van de geboorte (oprichting) tot het overlijden van een vennootschap, via alle fasen zoals de kapitaalsverhoging, de fusie, de overdracht van aandelen, het dagelijks bestuur… het vennootschapsrecht bepaalt het tempo van uw onderneming. Niet-naleving van de wetgeving zet de deur open voor tal van risico’s, zowel voor de onderneming als voor haar actoren.

Onze expertisegebieden

APM Law VDE Legal staat een groot cliënteel van ondernemingen en zelfstandigen bij in materies van vennootschapsrecht. De interventies van APM Law VDE Legal op dit gebied zijn velerlei en betreffen met name de volgende elementen:

 • Juridische structurering, corporate governance, incentiveplannen (aandelenopties), delegatie van bevoegdheden
 • Bijstand en advies aan managers en aandeelhouders over kwesties die specifiek zijn voor hun status
 • Bijstand bij de structurering en juridische optimalisering van de onderneming (sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht)
 • Uitvoeren van wettelijke controles
 • Opstellen van en onderhandelen over contractuele documenten
 • Fusies en overnames
 • Beursintroductie en daaropvolgende herfinanciering
 • Kapitaalverhoging
 • Aandeleninkoop op gereglementeerde of vrije markten, block sales

Ondernemingen in moeilijkheden

 • Analyse van de moeilijkheden
 • Schuldsanering, opstellen en uitvoeren van zekerheidsrechten
 • Ondersteuning en structurering van herstructureringsoperaties
 • Organisatie en follow-up van preventieve procedures (collectieve schikkingsprocedure, faillissement)

Beslechting en voorkoming van conflicten tussen aandeelhouders

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Garanties voor verplichtingen

Aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Wettelijke aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid in specifieke rechten (sociaal, milieu, stedenbouw)
This site is registered on wpml.org as a development site.