Verzekeringsrecht en aansprakelijkheid

De verhouding tussen de verzekerde en zijn verzekeringsmaatschappij doet belangrijke juridische vragen rijzen, die met name worden behandeld door de verzekeringsovereenkomst (of verzekeringspolis) te bestuderen. In dit contract worden de door de verzekeraar geboden waarborgen en de grenzen van zijn tussenkomst vastgesteld.